Kalkulator dochodów

Możesz tutaj przeliczyć swój dochód. W poniżesz pola należy wpisywać dochód miesięczny. Dochód na osobę zostanie obliczony i podany na dole strony.
Gdyby gdzieś w obliczeniach pojawił się błąd to proszę o kontakt: dariuszptaszynski177@wp.pl

WAŻNE: Dane te nigdzie nie są zapisywane. Jeśli przekraczasz dochód o niewielką kwotę, a posiadasz wysokie osiągnięcia, oceny, ciekawe zainteresowania ZŁÓŻ WNIOSEK. Stowrzyszenie poszukuje uzdolnionych osób, a jeśli przekroczysz dochód o niewielką kwotę to Stowarzyszenie może rozpatrzyć Twój wniosek pozytywnie


Maksymalny próg dochodowy: 3640 zł na osobę

Liczba osób wspólnie zamieszkujących


Lp. Źródło dochodu Dochód brutto
1. Wynagrodzenia za pracę
2. Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne
3. Stałe zasiłki z pomocy społecznej
4. Dodatek mieszkaniowy
5. Alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
6. Zasiłek dla bezrobotnych
7. Zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny
8. Dochody z gospodarstwa rolnego
9. Dochody z prowadzenia działalności gospodarczej
10. Inne dochody

Dochód na osobę:


© 2024 UserSpice